skip to Main Content
.Ungher. – Magasin Af Unge

Dette nummer af Ungdomsskolens blad .ungher. er lavet som et
takeover. Altså har 9. A fra Lindehøjskolen overtaget redaktionen af bladet.
Vi er stolte på deres vegne over, at de har skabt så flot et resultat.
Tak for kampen!

9.A fra Lindehøjskolen i Herlev har på profilen kommunikation og samarbejde

De har i grupper skrevet om forskellige emner, som kunne interessere andre unge fx. mode, sundhed, quiz, identitet og aktiviteter i Herlev.
I samarbejdet med ungdomsskolen om udgivelse af magasinet .Ungher., har de samlet viden, taget billeder og læst artikler, for til sidst på en intens workshopdag at samle det hele i et tjekket 28 siders A5 magasin.

Magasinet er blevet trykt og uddelt til alle unge i Herlev

Jeg har stået for layoutworkshoppen.

Back To Top
CHARLOTTE VAN HAUEN