skip to Main Content

Feliks

Er du også glad for Feliks? Ungdomsskolen i Helsingør valgte administrationssystemet Feliks fra Abricore – og dermed en hjemmeside i…

.Ungher. – magasin af unge

Dette nummer af Ungdomsskolens blad .ungher. er lavet som et takeover. Altså har 9. A fra Lindehøjskolen overtaget redaktionen af…

SSPguide.dk

En ONLINE SSP Guide gør SSP’s anbefalinger til den kriminalpræventive undervisning i folkeskolen tilgængelige for lærere, pædagoger og forældre – på…

Back To Top
CHARLOTTE VAN HAUEN