skip to Main Content

SSPguide.dk

En ONLINE SSP Guide gør SSP’s anbefalinger til den kriminalpræventive undervisning i folkeskolen tilgængelige for lærere, pædagoger og forældre – på…

Back To Top
CHARLOTTE VAN HAUEN